Spørg Ophavsretsgruppen

Som studerende eller ansat ved Aalborg Universitet (AAU) har man kontakt med mange former for medier. Disse er omfattet af ophavsretsloven og på denne side får du et overblik over de elementer af loven, du bør vide noget om, når du anvender, tekster, billeder, film eller andre medieformer i din tilknytning med universitetet.

Ophavsretsgruppen består af ansatte på Aalborg Universitetsbibliotek, der har faglig erfaring med ophavsret i forhold til bl.a. fysiske biblioteksmaterialer, licensaftaler for e-ressourcer, Open Access og publicering, undervisning samt lån mellem biblioteker. Ingen i gruppen er jurister af uddannelse, men den har opsamlet viden om området siden 2011 og samarbejder med Juridisk Institut på AAU.
 

Som ansat eller studerende ved AAU, kan du få råd og vejledning om ophavsret

Ophavsretsgruppen har til formål at skabe fokus på ophavsretslige emner på Aalborg Universitet, samt formidle de aftaler på området, der kan have betydning for ansatte og studerendes arbejde på AAU. Har du derfor spørgsmål om ophavsret og er du ansat eller studerende ved universitetet, kan du kontakte gruppen på ophavsret@aub.aau.dk


Ansvaret er dog stadig dit eget i sidste ende

Når du anvender tekster, billeder, film eller andre medieforme i din tilknytning med universitetet, er det dit eget ansvar at følge lovgivningen.

Ophavsretsgruppen på Aalborg Universitetsbibliotek har til formål at give generel information om ophavsretlige spørgsmål. Den tilbyder ikke juridisk rådgivning, og dens information om ophavsret kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning. Ophavsretsgruppen fraskriver sig ethvert ansvar for handlinger eller konsekvenser af handlinger, der foretages på grundlag af oplysninger indhentet fra gruppen.

Spørgsmål om ophavsret?

Som studerende eller ansat ved AAU, har du mulighed for at stille spørgsmål om ophavsretslige emner til Aalborg Universitetsbiblioteks ophavsretsgruppe på ophavsret@aub.aau.dk

MEDLEMMER AF GRUPPEN:

Denne side varetages og opdateres løbende af Ophavsretsgruppen på Aalborg Universitetsbibliotek. Siden er sidst opdateret i august 2017. “Fotos: Colourbox.com”