Copyright på Aalborg Universitet

70 år efter rettighedshavers død

Som studerende eller ansat ved Aalborg Universitet (AAU) har man kontakt med mange former for medier. Disse er omfattet af ophavsretsloven og på denne side får du et overblik over de elementer af loven, du bør vide noget om, når du anvender, tekster, billeder, film eller andre medieformer i din tilknytning med universitetet.

I følge ophavsretsloven varer ophavsretten i Danmark til et værk, indtil 70 år er forløbet efter ophavsmandens dødsår. Når beskyttelsestiden er udløbet, har Ingen eneret til det mere, og alle kan fremstille, sprede og vise eksemplarer af værket og fremføre det offentligt. Nogle kalder dette for, at værket nu tilhører 'public domain'.

Da, der kan være flere rettighedshavere til det samme værk - de kaldes fællesværker, gælder der dog nogle forskellige reglesæt, man skal være opmærksom på, alt efter, hvilket medie, man ønsker at anvende:
 

Film

Der er ofte flere rettighedsgavere til en film. For filmværker varer ophavsretten indtil 70 år er forløbet efter dødsåret for den længstlevende af følgende personer:

  1. Den ledende instruktør
  2. Drejebogsforfatteren
  3. Dialogforfatteren
  4. Komponisten til musik, som er specielt frembragt til brug i filmværket.
     

Musik

Hvis man kan udskille de enkeltes bidrag til et musikstykke, som selvstændige værker - f.eks. en sang, hvis tekst kan udskilles som et litterært værk, mens melodien er et musikværk – så har hvert bidrag sin egen 70- årige beskyttelsesperiode. 

Et til musikværk med tekst, hvor både tekst og musikværk er frembragt specifikt til det pågældende musikværk med tekst, varer ophavsretten til værket, indtil 70 år er forløbet efter dødsåret for den længstlevende af følgende personer:

  1. Tekstforfatteren
  2. Komponisten

Ind i mellem står man med en bearbejdelse af et musikværk - f.eks. en genindspilning af en tidligere indspillet sang. Her gælder det, at ophavsretten til bearbejdede værker udløber 70 år efter bearbejderens dødsår.
 

Værker uden "ejer"

Når et værk er offentliggjort uden angivelse af ophavsmandens navn, alment kendte pseudonym eller mærke, varer ophavsretten, indtil 70 år er forløbet efter udgangen af det år, da værket blev offentliggjort
 

Værker fra udlandet

Værker, der er skabt i et land, der har en kortere beskyttelse end 70 år, beskyttes i Danmark kun i det antal år, beskyttelsen varer i det pågældende land. 
 

Hvis du ønsker at anvende et værk, hvorpå ophavsretten er udløbet, skal du dog huske:

Det er forbudt at en anbringe en kunstners navn eller mærke på et kunstværk, medmindre han eller hun har samtykket i det. Dette gælder, uanset om kunstværkets beskyttelsestid er udløbet eller ej. 

Det kan være ulovligt at bruge værker, hvis beskyttelse er løbet ud,i følge markedsføringsloven. Det kan stride mod markedsføringsloven at aftrykke den sats, et litterært værk er trykt med, uden tilladelse fra det forlag, der har stået for satsen. 

I tvivlstilfælde kan du kontakte Udvalget til beskyttelse af akademisk arbejde (UBVA), der akademikernes interesser i ophavsretlige og patentretlige spørgsmål og således rådgiver på området.

Planche om copyright på AAU

Her kan du se en kort oversigt over, hvad du må kopiere, indscanne og uploade som studerende eller ansat ved Aalborg Universitet


Download pdf

Spørgsmål om copyright?

Som studerende eller ansat ved AAU, har du mulighed for at stille spørgsmål om ophavsretslige emner til Aalborg Universitetsbiblioteks Copyright Team på copyright@aub.aau.dk
 

Spørg copyright Teamet

Denne side varetages og opdateres løbende af Copyright Teamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Siden er sidst opdateret i marts 2020. “Fotos: Colourbox.com”