Copyright på Aalborg Universitet

70 år efter rettighedshavers død

Som studerende eller ansat ved Aalborg Universitet (AAU) har man kontakt med mange former for medier. Disse er omfattet af ophavsretsloven og på denne side får du et overblik over de elementer af loven, du bør vide noget om, når du anvender, tekster, billeder, film eller andre medieformer i din tilknytning med universitetet.

70-årsreglen

Ifølge den danske ophavsretslov (kapitel 4) gælder ophavsretten til et værk som hovedregel 70 år efter rettighedshaverens dødsår. Når ophavsretten er udløbet, ophører eneretten og alle kan dermed, indenfor rammerne af god skik og brug, fremstille, sprede og vise eksemplarer af værket og fremføre det offentligt.  

Ved værker med flere rettighedshavere gælder følgende:   


Film 

Ophavsretten til film gælder 70 år efter dødsåret for den længstlevende af følgende personer: 

  • Den ledende instruktør 
  • Drejebogsforfatteren 
  • Dialogforfatteren 
  • Komponisten til musik, som er specielt frembragt til brug i filmværket. 
     

Musik 

Hvis man kan adskille de enkeltes bidrag til et musikstykke, som selvstændige værker, så har hvert bidrag sin egen 70-årige beskyttelsesperiode.  

Når både tekst og musik er frembragt specifikt til et værk, varer ophavsretten indtil 70 år efter dødsåret for den længstlevende af følgende personer: 

  • Tekstforfatteren 
  • Komponisten 

Ved en bearbejdelse af et musikværk - f.eks. en genindspilning af en tidligere indspillet sang, udløber ophavsretten 70 år efter bearbejderens dødsår. 
   

Værker uden "ejer" 

Når et værk er offentliggjort uden angivelse af rettighedshavers navn, alment kendt pseudonym eller mærke, varer ophavsretten 70 år efter udgangen af det år, værket blev offentliggjort.  
   

Værker fra udlandet 

Værker, der er skabt i et land, der har kortere beskyttelse end 70 år, beskyttes i Danmark kun i det antal år, beskyttelsen varer i det pågældende land.  
   

Hvis du har med et ældre værk at gøre, og er i tvivl om hvorvidt rettighederne er udløbet, så kontakt os.  

 

Spørgsmål om copyright?

Som studerende eller ansat ved AAU, har du mulighed for at stille spørgsmål om ophavsretslige emner til Aalborg Universitetsbiblioteks Copyright Team på copyright@aub.aau.dk
 

Spørg copyright Teamet

Denne side varetages og opdateres løbende af Copyright Teamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Siden er sidst opdateret i december 2021. “Fotos: Colourbox.com”