Copyright på Aalborg Universitet

Publicering

Hvis du selv skal publicere

Hvis du skal udgive en publikation, skal du sikre dig, at indholdet er dit eget. Dette gælder både tekst, grafik og billeder. Hvis du anvender indhold som andre har rettighederne til, skal du sikre dig, at du har tilladelse til at bruge det og anvende korrekt kildeangivelse.  
                                                            

Deling af dine egne publikationer

Det er almindeligt, at man i publiceringsprocessen afgiver dele af sin ophavsret til det forlag eller tidsskrift, som man publicerer artiklen igennem. Dette er nærmere defineret i din kontrakt og er bestemmende for, hvordan du må dele din publikation med andre. Hvis du derfor efterfølgende ønsker at uploade og dele din artikel via mail eller på platforme som f.eks. Aalborg Universitets forskningsportal VBN, Mendeley eller Researchgate, skal du være opmærksom på, om du har rettighederne til at gøre dette. 
   

Publicer Open Access

AAU har en Open Access-politik, som anbefaler, at forskere ved AAU publicerer deres forskning som Open Access, eller parallelpublicerer en version af deres artikler i AAU's forskningsportal VBN. Læs om Open Access.  

  
Publicer Open Access med Creative Commons licens

Creative Commons er forskellige licensformer, man kan tildele Open Access-publikationer, og licensen bestemmer, hvad man må gøre med indholdet af artiklen. Hvis du udgiver indhold under en Creative Commons licens har du som forfatter taget et valg om at andre må bruge din publikation i et bestemt omfang. Du kan læse mere på VBN-teamets side Open Access og Copyright eller på Creative Commons egen side om de enkelte licenser. 

Spørgsmål om copyright?

Som studerende eller ansat ved AAU, har du mulighed for at stille spørgsmål om ophavsretslige emner til Aalborg Universitetsbiblioteks Copyright Team på copyright@aub.aau.dk
 

Spørg copyright Teamet

Denne side varetages og opdateres løbende af Copyright Teamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Siden er sidst opdateret i december 2021. “Fotos: Colourbox.com”