Copyright på Aalborg Universitet

RightsLink

RightsLink

RightsLink benyttes af en lang række forlag til at håndtere forespørgsler om anvendelse af illustrationer og tekst fra især tidsskriftsartikler. 

Studerende vil oftest få tilladelse til at bruge ophavsretsligt beskyttet materiale fra tidsskrifter i deres projektrapporter, mens f.eks. forskere skal betale et gebyr for at anvende det samme materiale i deres offentliggjorte publikationer. 

Der linkes til RightsLink fra de enkelte artiklers side på forlagenes hjemmeside, hvor linket f.eks. kan hedde ”Copyright information”, ”Reprints and permissions”, ”Get rights and content”, ”Get permissions” etc. 

Man opretter sig som bruger på Rightslink-siden, og svarene herfra skal opbevares, så man til enhver tid kan dokumentere, at man har indhentet tilladelse til at anvende materialet.  

Har du problemer med at indhente tilladelser via RightsLink, er du velkommen til at henvende dig til Copyright-teamet: copyright@aub.aau.dk 

Læs mere om RightsLink

Spørgsmål om copyright?

Som studerende eller ansat ved AAU, har du mulighed for at stille spørgsmål om ophavsretslige emner til Aalborg Universitetsbiblioteks Copyright Team på copyright@aub.aau.dk
 

Spørg copyright Teamet

Denne side varetages og opdateres løbende af Copyright Teamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Siden er sidst opdateret i december 2021. “Fotos: Colourbox.com”