Ophavsret på Aalborg Universitet

Trykte tekster

Som studerende eller ansat ved Aalborg Universitet (AAU) har man kontakt med mange former for medier. Disse er omfattet af ophavsretsloven og på denne side får du et overblik over de elementer af loven, du bør vide noget om, når du anvender, tekster, billeder, film eller andre medieformer i din tilknytning med universitetet.

Værd at vide:

AAU har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, som giver ansatte og studerende ved AAU, lov til at kopiere og dele trykte tekster. Kopiering indbefatter både fotokopiering (papir til papir) og indscanning (papir til digital kopi). Her gælder nedenstående regler.
 

Hvad må jeg kopiere og dele med studerende?

Fra et trykt tekst- eller nodemateriale må du kopiere 20%, dog højst 50 sider, fra samme materiale pr. studerende pr. halvår. Det betyder, at den samme studerende kun må få adgang til 20%, dog højest 50 sider af eksempelvis en bog, inden for et halvt år. 

Dette gælder for trykte bøger, herunder monografier og antologier samt for trykte tidsskrifter. For trykte tidsskrifter opgøres antal sider ud fra årgangens samlede sideantal. 

Du må altid kopiere op til 4 sider uanset materialets samlede længde. Hvis du eksempelvis vil kopiere fra et hæfte på 6 sider, må du altså gerne kopiere 4 sider, selvom det overskrider 20% af det samlede sidetal. 

Fra trykte aviser og dagblade og disses egne netudgaver må du:

  • Scanne en avisartikel og dele den digitalt med studerende
  • Downloade en artikel fra en netavis og dele den med studerende
  • Copy-paste indhold fra en artikel ind i en præsentation m.m.

Du skal fortsat respektere de aftaler, der indgås direkte med avisudgiverne eller med andre tjenester, der giver adgang til aviser, som eksempelvis Infomedia. 

Vær opmærksom på, at deling af indscannet materiale kun må foregå på Moodle, hvor adgang opnås gennem adgangskontrollen, for brugere tilknyttet AAU. Deling må ikke foregå på andre platforme såsom Microsoft Teams, Facebook, RefWorks m.v. Her kan man i stedet linke til det Moodle-rum, hvor teksterne er uploadet.  

Ønsker du at dele elektroniske tekster så læs mere på denne side om elektroniske tekster.  

Læs her, hvis udgivelsen er ældre end 70 år.
 

Husk kildehenvisning på kopierne

Titel, forfatter(e), udgiver og udgivelsesår skal fremgå af kopierne, uanset om der er tale om digitale kopier eller fotokopier. Du kan f.eks. lægge titelbladet eller kolofonen ved kopierne eller selv skrive oplysningerne til. 
 

Hvad er tilladt til personligt brug?

Du må kopiere et materiale, eksempelvis en bog, i sin fulde længde, men kun til personligt brug og aldrig i erhvervsøjemed. 
 

Hvad er ikke tilladt?

  • Du må ikke ændre i en uploadet tekst 
  • Du må ikke maile eller dele filerne på andre platforme end Moodle  
  • Du må ikke indscanne eller uploade fra aviser og dagblade 

 

                                                                                                                                                        
 

 

 
   

 
 
   

 

Spørgsmål om copyright?

Som studerende eller ansat ved AAU, har du mulighed for at stille spørgsmål om ophavsretslige emner til Aalborg Universitetsbiblioteks Copyright Team på copyright@aub.aau.dk
 

Spørg copyright Teamet

Denne side varetages og opdateres løbende af Copyright Teamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Siden er sidst opdateret i december 2021. “Fotos: Colourbox.com”