Copyright på Aalborg Universitet

Undervisning & ophavsret

Undervisningsmateriale 

Undervisere har som udgangspunkt ophavsretten til sin undervisning, det gælder både e-læringsmateriale (tekst, film, billeder etc.), men også fysisk materiale, som slides, rettevejledninger etc. 

I forhold til både optaget undervisning og deling af undervisningsmaterialer er det vigtigt at være opmærksom på ophavsretten ved brug af andres materialer i det undervisningsmateriale, man lægger ud. 


Optaget undervisning og deling 

En underviser skal altid give tilladelse til at deres undervisning optages og deles, uanset om det deles på en passwordbeskyttet platform eller via internettet. Derudover har en underviser, der har givet samtykke til optagelse og videredeling altid ret til at trække sit samtykke tilbage. 

Hvis deling sker på underviserens eget initiativ og det udelukkende drejer sig om e-læringsmateriale som underviseren selv har udarbejdet, og således har ophavsretten til, kan underviseren frit tilgængeliggøre dette og dele med studerende og andre. På samme måde kan underviseren selv, og uden videre, fjerne undervisningsmaterialet igen. Studerende og andre må ikke dele e-læringsmaterialet med andre eller på anden måde videredistribuere det, uden samtykke fra underviseren. 

Det er altid en god ide på forhånd at lave en aftale med sin arbejdsgiver omkring dette. UBVA har lavet udkast til rammeaftaler om dette, disse kan ses her: https://www.ubva.dk/vejledendeaftaler/ 


BEMÆRK! AAU har pt ikke central kontrakt/ samtykkeerklæring, men kontraktenheden arbejder på at få lavet en, hvori der også tages højde for GDPR.
 

Ovenstående bygger på disse kilder: 

Rosenmeier, M. (2018). Ophavsret for begyndere: En bog til ikke-jurister (4th ed.). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 
Underviseres rettigheder til egne materialer – undervislovligt.dk. Retrieved from https://undervislovligt.dk/da/egne-materialer/ 
Webcast af undervisning – hvad siger loven? – undervislovligt.dk. (). Retrieved from https://undervislovligt.dk/da/webcast/ 

Planche om copyright på AAU

Her kan du se en kort oversigt over, hvad du må kopiere, indscanne og uploade som studerende eller ansat ved Aalborg Universitet


Download pdf

Denne side varetages og opdateres løbende af Copyright Teamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Siden er sidst opdateret i marts 2020. “Fotos: Colourbox.com”