Copyright på Aalborg Universitet

Billeder og grafik

Som studerende eller ansat ved Aalborg Universitet (AAU) har man kontakt med mange former for medier. Disse er omfattet af ophavsretsloven og på denne side får du et overblik over de elementer af loven, du bør vide noget om, når du anvender, tekster, billeder, film eller andre medieformer i din tilknytning med universitetet.

VÆRD AT VIDE

I copyrightsammenhænge defineres billeder som fotografier, tegninger, screenshots, grafik etc. Billeder er omfattet af ophavsretsloven og der skal indhentes tilladelse fra rettighedshaveren til at bruge billeder og det er ikke tilstrækkeligt kun at citere rettighedshaveren.  

Universitetet har indgået en aftale med Copydan VISDA, der giver studerende og ansatte på AAU tilladelse, til at bruge billeder i opgaver, præsentationer etc.., så længe de kun anvendes indenfor universitets rammer. Dvs. at man må bruge billeder uden at have indhentet tilladelse fra rettighedshaveren, så længe billederne kun gøres tilgængelige for studerende og ansatte på AAU. 
 

HVAD ER TILLADT?

At bruge billeder indenfor AAU’s rammer uden at have indhentet tilladelse.  

At bruge billeder i offentliggjorte publikationer og præsentationer (fx specialer, afgangsprojekter, artikler m.m.), hvis man har en tilladelse fra rettighedshaver eller billedet har en Creative Commons licens, der giver tilladelse. Læs om Creative Commons licens 

At bruge billeder, hvor rettighedshaveren har været død i mere end 70 år. Læs om 70-årsreglen    
 

HVAD ER IKKE TILLADT?

At bruge billeder i sammenhænge udenfor AAU uden tilladelse fra rettighedshaver (Dette gælder specialer, artikler og andre offentlige publikationer/fremvisninger etc.) 

At bruge billeder af kunstnere, der undtaget AAU’s aftale med Copydan Visda. Oversigt over undtagelser 
 

MERE OM TILLADELSE TIL BRUG AF BILLEDER OG GRAFIK

Brug RightsLink til at søge tilladelse til brug af grafik (tabeller, grafer, diagrammer etc.). Læs om Rightslink 

Brug værker fra billeddatabaser, der har en Creative Commons licens. Find billeddatabaser her. 


BRUG AF KUNSTVÆRKER

Offentliggjorte kunstværker og værker af beskrivende art, må gengives i kritiske eller videnskabelige fremstillinger. (Der anbefales dog at indhente tilladelse til at bruge det ønskede billedmateriale fra rettighedshaveren) 

Gengivelsen skal ske i tilslutning til teksten, i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.  

Gengivelsen må ikke ske i erhvervsøjemed.  

Vær opmærksom på GDPR i forbindelse med brug af fotos af personer. Læs mere på AAU’s side om GDPR!  

                                                 

Spørgsmål om copyright?

Som studerende eller ansat ved AAU, har du mulighed for at stille spørgsmål om ophavsretslige emner til Aalborg Universitetsbiblioteks Copyright Team på copyright@aub.aau.dk
 

Spørg copyright Teamet

Denne side varetages og opdateres løbende af Copyright Teamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Siden er sidst opdateret i december 2021. “Fotos: Colourbox.com”