Copyright på Aalborg Universitet

Hvad må jeg med billeder og grafik?

Som studerende eller ansat ved Aalborg Universitet (AAU) har man kontakt med mange former for medier. Disse er omfattet af ophavsretsloven og på denne side får du et overblik over de elementer af loven, du bør vide noget om, når du anvender, tekster, billeder, film eller andre medieformer i din tilknytning med universitetet.

På Aalborg Universitet anvender man billeder og grafik til mange forskellige ting. I følge ophavsretsloven må man som udgangspunkt ikke bruge andres billeder - med mindre rettighedshaveren har givet lov. Universitetet har dog tegnet en billedeaftale med Copydan, der giver studerende og ansatte ved AAU friere rammer.

                                                          

AAU'ere må bruge billeder - så længe de kun ses af andre AAU'ere

Aalborg Universitets billedaftale gør det tilladt at bruge billeder, så længe de kun anvendes indenfor universitets rammer. Det betyder, at du må finde billeder - også på internettet - og bruge dem i dine opgaver, powerpoint-præsentationer, projekter m.m. så længe de ikke ses eller gøres tilgængelige for andre end studerende og ansatte på AAU.
 

offentliggjorte Afgangsprojekter og publikationer er ikke med i aftalen

Du skal være opmærksom på, at hvis du afleverer afgangsprojekter som professionsbachelor-opgave eller speciale, så kommer disse til at ligge frit tilgængeligt igennem Det Digitale Projektbibliotek og Aalborg Universitetsbiblioteks søgemaskine, med mindre, du specifikt ønsker, at de ikke skal ses af offentligheden. De kan dermed ses af andre, der ikke er tilknyttet af AAU, og derfor er billeder, der anvendes i disse opgaver ikke omfattet af aftalen. Det samme gælder publikationer, der uploades i VBN - Aalborg Universitets forskningsportal.

Hvis du ønsker, at publikationen skal kunne ses af andre via diverse kilder - kan du derfor ikke frit anvende billeder - og du skal finde andre løsninger.
 

bruger du billeder udenfor aaus rammer?

Som nævnt må man IKKE bruge andres billeder udenfor AAUs rammer - med mindre ophavsretshaveren har givet lov. Det kan vedkommende gøre på flere måder. Enten kan vedkommende have noteret det i forbindelse med billedet - f.eks. på den hjemmeside, hvorpå billedet er publiceret. Ellers kan rettighedshaveren markere billedet med en såkaldt creative commons licens. Det betyder, at vedkommende har gjort sig overvejelser om, hvad andre må med deres billede. F.eks. at man gerne må bruge det - medmindre man ønsker at tjene penge på det.

Når du vil bruge et billede, bør du derfor undersøge:

  • Hvem har rettighederne til billedet? (det kan være mere eller mindre tydeligt)
  • Har vedkommende noteret, hvad man må med billedet?
  • Er billedet markeret med en creative commons licens?

Hvis ovenstående stadig ikke er besvaret, kan du gøre følgende:

  • Hvis du ikke kan identificere kilden til billedet, bør du vælge et andet
  • Hvis det ikke er markeret med en creative commns licens, eller på anden måde markeret med, hvad man må med billedet, kan du kontakte rettighedshaveren og spørge om lov til at bruge det - en bekræftelse på e-mail er nok
     

Find gratis fotos på internettet

Det er muligt at finde diverse fotos og grafik på internettet, som man gerne må bruge i sine offentliggjorte publikationer, projekter m.m. Kristian Strøbech har lavet en guide til 3 forskellige kilder til gratis billeder på nettet, som kan ses herunder.

Strøbech (2015) Find gratis fotos på nettet. Kristian Strøbech. Youtube.com
 

Man mÅ gengive offentliggjorte kunstværker og værker af beskrivende art, i kritiske eller videnskabelige fremstillinger

Det skal dog ske i tilslutning til teksten, og i overensstemmelse med god skik, og i det omfang, som betinges af formålet. Gengivelsen må ikke ske i erhvervsøjemed. Det er tvivlsomt, om en eksamensopgave juridisk kan være en ”kritisk fremstilling”, og det er derfor sikrest at indhente tilladelse til at bruge det ønskede billedmateriale fra rettighedshaveren.


Screenshots fra internettet er også 'billeder'

Da universitetet har tegnet en billedaftale med Copydan, gælder der samme regelsæt for digitale og ikke-digitale kopier af hjemmesider, som der gør ved alm. billeder. Det betyder, at du roligt kan lave kopiering/skærmdumps fra f.eks. en facebook-sides eller en blogs indhold og gengive det i dit projekt - så længe dit projekt ikke gøres tilgængeligt for offentligheden.

Dog betyder det også, at hvis du skriver professionsbachelor-projekt, speciale, eller vil udgive en anden form for publikation, som skal ses af andre end studerende og ansatte ved AAU, så skal du indhente tilladelse til at gengive det billedlige indhold fra den hjemmeside, du ønsker at anvende.
 

Hvis din publikation skal ses af offentligheden, skal du indhente tilladelse til gengivelse af hjemmesidens indhold - samt det indhold, den gengiver, men ikke nødvendigvis har rettigheden til

Vær opmærksom på, at facebooksider og eksempelvis blogs består af mange forskellige menneskers indhold - f.eks. kan en facebookside eller blog linke og fremvise billeder til en anden hjemmesides indhold og derved gengive indhold, der reelt ikke er deres. Hvis du så gengiver facebooksidens indhold i din publikation, har du ikke blot gengivet facebooksiden, men også den oprindelige hjemmesides indhold, og skal derfor indhente tilladelse fra begge parter. Det skal du gøre i alle de tilfælde, hvor facebooksiden/bloggen gengiver andres indhold.
 

At gengive 'ren tekst' fra en facebook-side, kan være OK

Hvis der er tale om gengivelse af ren tekst fra f.eks. en facebookopdatering, så kan dette være tilladt efter reglen om citat: Der kan citeres fra et offentliggjort materiale, hvis det sker i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. Husk at referere til kilden.

Find billeder med creative commons licens eller uden ophavsret

Europeana er en stor, europæisk portal med digitaliserede malerier, museumsgenstande m.m. fra europæiske kultur-og forskningsinstitutioner. Se under hvert værk, hvilke rettigheder, du skal forholde dig til
 
Flickr er en foto- og video delings website, med fotografier. Se under hvert værk, hvilke rettigheder, du skal forholde dig til
 
Google-billedsøgning tilbyder, at man kan filtrere sin søgning på værker, der er udgivet med bl.a. creative commons licenser. Når du laver en søgning efter billeder, skal du vælge ’Søgeværktøjer’ og dernæst ’Brugsrettigheder’. Herefter kan du vælge, hvilken type licens du er interesseret i. Tjek dog altid kilden til billedet

Mixoscope er et værktøj fra Det Kongelige Bibliotek, hvor man frit kan skabe remix af historiske fotografier fra kolonien Dansk Vestindien.

Nationalmuseet tilbyder flere fotografier fra besættelsestiden i Danmark, fra Afrika og de vestindiske øer samt 1860´ernes Japan. De er alle markeret med ”No known copyright restrictions”
 
Open Clip Art Library er et online bibliotek for grafik og figurer, som må deles, ændres og bruges til alle formål – også kommercielle
 
Pixabay er en fotodatabase med flere fotografier, hvor nogle har en creative commons licens. Se under hvert værk, hvilke rettigheder, du skal forholde dig til
 
Statens Museum for Kunst har flere billeder, som tilhører den fælles kulturarv (’public domain’) og som dermed må deles, ændres og bruges til alle formål – også kommercielle

StockSnap har en del fotos af høj kvalitet, som man frit kan bruge.

Undraw er en side med grafiske illustrationer, du frit kan bruge - også kommercielt.

Unsplash er en side med flotte fotografier, som du frit kan bruge . også kommercielt.

Planche om copyright på AAU

Her kan du se en kort oversigt over, hvad du må kopiere, indscanne og uploade som studerende eller ansat ved Aalborg Universitet


Download pdf

Spørgsmål om copyright?

Som studerende eller ansat ved AAU, har du mulighed for at stille spørgsmål om ophavsretslige emner til Aalborg Universitetsbiblioteks Copyright Team på copyright@aub.aau.dk
 

Spørg copyright Teamet

Denne side varetages og opdateres løbende af Copyright Teamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Siden er sidst opdateret i marts 2020. “Fotos: Colourbox.com”