Copyright på Aalborg Universitet

Film og video

Som studerende eller ansat ved Aalborg Universitet (AAU) har man kontakt med mange former for medier. Disse er omfattet af ophavsretsloven og på denne side får du et overblik over de elementer af loven, du bør vide noget om, når du anvender, tekster, billeder, film eller andre medieformer i din tilknytning med universitetet.

VÆRD AT VIDE

Med film menes der alle former for film: spillefilm, dokumentarfilm, animerede film, kortfilm, tegnefilm, dukkefilm etc. Film er omfattet af ophavsretsloven og der skal indhentes tilladelse fra rettighedshaverne til at bruge film. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være flere personer, der kan have del i rettighederne og/eller rettighederne kan være overgivet til et filmselskab.  


HVAD ER TILLADT?

  • At fremvise film, hvis du har tilladelse fra rettighedshaverne. 
  • At citere fra film (fx dialog) 
  • At vise korte klip fra film 
  • At vise film, hvor sidste rettighedshaver har været død i mere end 70 år. Læs om 70-årsreglen.          


HVAD ER IKKE TILLADT?

  • At dele film (heller ikke i Moodle eller via mail) 
  • At dele / vise et stillbillede fra film:
    • De enkelte billeder, som en film består af, er beskyttet som fotografier eller tegninger (såfremt der er tale om en tegnefilm). Stillbilleder skal derfor behandles efter ophavsretslovens regler om billeder og fotografier. Læs om billeder og grafik

                                               

TILLADELSE TIL BRUG OG FREMVISNING AF SPILLEFILM

   

 

Spørgsmål om copyright?

Som studerende eller ansat ved AAU, har du mulighed for at stille spørgsmål om ophavsretslige emner til Aalborg Universitetsbiblioteks Copyright Team på copyright@aub.aau.dk
 

Spørg copyright Teamet

Denne side varetages og opdateres løbende af Copyright Teamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Siden er sidst opdateret i december 2021. “Fotos: Colourbox.com”