Copyright på Aalborg Universitet

Hvad må jeg med film og video?

Som studerende eller ansat ved Aalborg Universitet (AAU) har man kontakt med mange former for medier. Disse er omfattet af ophavsretsloven og på denne side får du et overblik over de elementer af loven, du bør vide noget om, når du anvender, tekster, billeder, film eller andre medieformer i din tilknytning med universitetet.

Spillefilm, dokumentarfilm, kortfilm og lign. samt korte videoer er omfattet af ophavsretsloven. Hvis du gerne vil anvende eller fremvise dem i forbindelse med dit studie eller ansættelse på Aalborg Universitet, skal du derfor indhente tilladelse til formålet ved at kontakte rettighedshaveren til den enkelte film.

Alternativt skal ophavsretten være udløbet på filmen - dette sker 70 år efter rettighedshaverens død eller den skal være udgivet under en creative commons licens, før den kan fremvises eller på anden måde anvendes i sammenhænge på AAU.

                                                          

Det er ikke tilladt at arrangere fremvisninger af spillefilm uden rettighedshaverens samtykke

Ind i mellem vil man, som underviser på Aalborg Universitet, gerne fremvise eller opgive en spillefilm, dokumentarfilm eller lign. til brug i undervisning på AAU eller til eksamen. Det er der ikke noget problem i, så længe den opgivede film ikke fremvises for de studerende eller deles studerende og ansatte i mellem.

Underviseren må gerne opgive filmen som pensum for de studerende, men må ikke fremvise, uploade eller dele filmen med de studerende - heller ikke i et lukket rum på Moodle - uden rettighedshaverens samtykke. Det er den enkelte studerendes eget ansvar at få set filmen, hvis den opgives som pensum eller til eksamen.
 

Indhent tilladelse til fremvisning og brug af spillefilm

Oftest er det et filmselskab, der har rettighederne til f.eks. en spillefilm, men i nogle tilfælde skal man også have tilladelse fra eventuelle rettighedshavere, der ikke har overdraget deres rettigheder til selskabet.

Motion Picture Licensing Company, Danmark (MPLC) repræsenterer en stor del rettighedshavere indenfor filmbranchen og kan i mange tilfælde hjælpe dig med at få clearet rettighederne til den film, du gerne vil anvende.
 

Film og e-læring

UBVA - Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde har lavet denne lille video om brugen af film i forbindelse med e-læring. Der gælder de samme regler, hvis man vil bruge film i forbindelse med alm. læring.

UBVA - Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (2014) Brug af film i e-læringwww.undervislovligt.dk


Youtube-videoer, Vimeo-videoer og lign. må fremvises, hvis det er rettighedshaveren selv, der har lagt dem ud

Youtube, Vimeo og lign. online platforme indeholder brugergenereret indhold. Det er derfor tilladt at fremvise videoerne herpå, hvis det er rettighedshaveren selv, der har lagt videoen ud. Det kan dog være vanskeligt at afgøre, hvem rettighedshaveren er og om videoen er lagt lovligt ud på platformen. Mange kopierer andres film, billeder, musik m.m. og uploader det uden den oprindelige rettighedshavers samtykke. Disse er ulovlige at fremvise og dele med andre.

Hvis du gerne vil fremvise en video fra Youtube, Vimeo eller en lign. platform, bør du derfor undersøge:

  • Hvem har rettighederne til filmen/videoen? (det kan være mere eller mindre tydeligt)
  • Hvem har gjort videoen tilgængelig?

Hvis ovenstående er tydeligt, kan du fremvise videoen til andre
 

Youtube-videoer, Vimeo-videoer og lign. må ikke ændres eller anvendes på anden måde, selvom  hvis det er rettighedshaveren, der har lagt dem ud

Videoerne er omfattet af ophavsretsloven og det er derfor ikke tilladt at ændre på dem og anvende dem i en anden sammenhæng, med mindre det er angivet ved videoen eller den er markeret med en creative commons licens.

Hvis du gerne vil anvende eller ændre en video fra Youtube, Vimeo eller en lign. platform, bør du derfor undersøge:

  • Hvem har rettighederne til filmen/videoen? (det kan være mere eller mindre tydeligt)
  • Hvem har gjort videoen tilgængelig?
  • Har rettighedshaveren noteret, hvad man må med filmen?
  • Er filmen markeret med en creative commons licens?

Hvis ovenstående stadig ikke er besvaret, kan du gøre følgende:

  • Hvis du ikke kan identificere kilden til filmen, bør du vælge en anden
  • Hvis den ikke er markeret med en creative commons licens eller på anden måde markeret med, hvad man må med den, kan du kontakte rettighedshaveren og spørge om lov til at bruge det - en bekræftelse på e-mail er nok
     

Vær opmærksom på faldgruber i forbindelse med 'fair use'-begrebet

Fair use er et begreb fra den amerikanske copyright-lov, som giver brugere lov til at anvende andre menneskers værker under særlige omstændigheder - f.eks. i forbindelse med nonprofit eller uddannelsesmæssige formål. Mange brugere på f. eks. Youtube, omtaler og henholder sig derfor til paragraffen med fair use, når de anvender andres indhold og laver nye videoer, men det er ikke sikkert, at de har ret. Det er meget svært at afgøre, om der reelt er tale om fair use, når en bruger anvender andres værker - der skal en fortolkning til i hvert tilfælde - og udfaldet afgøres ofte først ved en eventuel retssag, hvis den oprindelige rettighedshaver lægger sag an. At fremvise eller anvende videoer, hvorved der er angivet, at indholdet er brugt i henhold til fair use begrebet, er derfor en usikker vej at gå.

Desuden er fair use er et amerikansk begreb fra amerikansk lovgivning og vi har ikke et lignende i den danske ophavsret. Man kan derfor som dansker ikke påberåbe sig samme rettighed og anvende andres værker uden at spørge først.
 

Film, hvor rettighedshaverne har været døde i 70 år må fremvises og anvendes uden tilladelse

Ophavsretten på film udløber 70 år efter det år, hvor instruktøren, forfatteren og lign. rettighedshavere er døde. Hvis en film er så gammel, må den fremvises og anvendes uden tillladelse. Læs mere specifikt om dette her.

De enkeltbilleder en film består af, er ikke beskyttet som et filmværk, men som fotografier eller tegninger, hvis der er tale om en tegnefilm. Du kan her læse mere om, hvad du må med billeder og grafik.

Links til film med creative commons licens eller uden ophavsret

Flickr er en foto- og video delings website, med fotografier. Se under hvert værk, hvilke rettigheder, du skal forholde dig til

Internet Archive er et stort online bibliotek, der omfatter tekst, bøger, musik, billeder, film, software samt arkiverede internetsider. Mange af værkerne er ikke omfattet af ophavsret længere eller er belagt med en creative commons licens. Se under hvert værk, hvilke rettigheder, du skal forholde dig til

Mediestream er en database, som du som studerende eller ansat har adgang til igennem Aalborg Universitetsbibliotek. Den indeholder bl.a. tv- og biografreklamer. Brug af materialet i Mediestream må kun ske i forbindelse med forskning, studie- og undervisningsbrug, og det må ikke anvendes til andre formål. Det er ikke tilladt at downloade, videresende, ændre eller benytte materialet kommercielt. Offentlig fremvisning uden for formålet er ikke tilladt

Vimeo er en online platform, hvor man kan uploade sine egne videoer. Det er tilladt at fremvise videoer fra Vimeo, hvis rettighedshaveren selv har uploadet videoen.

Youtube er en online platform, hvor man kan uploade sine egne videoer. Det er tilladt at fremvise videoer fra Youtube, hvis rettighedshaveren selv har uploadet videoen.

Planche om copyright på AAU

Her kan du se en kort oversigt over, hvad du må kopiere, indscanne og uploade som studerende eller ansat ved Aalborg Universitet


Download pdf

Spørgsmål om copyright?

Som studerende eller ansat ved AAU, har du mulighed for at stille spørgsmål om ophavsretslige emner til Aalborg Universitetsbiblioteks Copyright Team på copyright@aub.aau.dk
 

Spørg copyright Teamet

Denne side varetages og opdateres løbende af Copyright Teamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Siden er sidst opdateret i marts 2020. “Fotos: Colourbox.com”