Copyright på Aalborg Universitet

Tv-udsendelser

Som studerende eller ansat ved Aalborg Universitet (AAU) har man kontakt med mange former for medier. Disse er omfattet af ophavsretsloven og på denne side får du et overblik over de elementer af loven, du bør vide noget om, når du anvender, tekster, billeder, film eller andre medieformer i din tilknytning med universitetet.

VÆRD AT VIDE

TV-udsendelser er beskyttet af ophavsretsloven. Aalborg Universitet har indgået en aftale med Copydan, der gør det muligt for ansatte ved universitetet at kopiere, optage og lagre TV-udsendelser til brug i undervisning og forskning. Det er kun tilladt at dele udsendelsen på Moodle (password beskyttet rum), enten selve optagelsen eller med link til Mediestream

Danske og udenlandske tv-kanaler der er omfattet af aftalen 
 

HVAD ER TILLADT?

Ansatte ved universitetet må kopiere, optage og lagre TV-udsendelser til brug i undervisning og forskning og dele på Moodle. 
 

HVAD ER IKKE TILLADT?

At lagre og dele hele filmværker (spillefilm), medmindre der kun er benyttet en mindre del af et filmværk i en TV-udsendelse. 

 

Spørgsmål om copyright?

Som studerende eller ansat ved AAU, har du mulighed for at stille spørgsmål om ophavsretslige emner til Aalborg Universitetsbiblioteks Copyright Team på copyright@aub.aau.dk
 

Spørg copyright Teamet

Denne side varetages og opdateres løbende af Copyright Teamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Siden er sidst opdateret i december 2021. “Fotos: Colourbox.com”